REFERENCJE UDZIELONE PRZEZ NIEKTÓRYCH KLIENTÓW ALPINSYSTEM


Zakłady chemiczne “WIZÓW” SA w Bolesławcu – współpraca od 1983r.

 • Prace antykorozyjne i chemiooporne
 • Naprawa komina
 • Prace wysokościowe przy pokryciach dachowych
 • Ekspertyza i ocena technicznego stanu obiektów wysokościowych

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu

 • Ekspertyza stanu technicznego komina
 • Remont trzonu betonowego komina

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jeleniej Górze Sp. z o.o.

 • Ekspertyzy i oceny techniczne obiektów wysokościowych
 • Prace antykorozyjne, zabezpieczenia powłok azbestowych
 • Naprawy konstrukcji żelbetowych z reprofilacją ubytków
 • Szklenie obiektów wysokich
 • Rozbiórki kominów
 • Naprawa i wzmacnianie konstrukcji stalowych o charakterze wysokościowym
 • Prace uszczelnieniowe

Obiekty stacji bazowych dla telefonii komórkowej
dla Polska Telefonia Cyfrowa

 • Montaż konstrukcji stalowych na wysokościach
 • Montaż oprzyrządowania
 • Towarzyszące prace budowlane

Elektrociepłownia “ELECHO” w Chorzowie (podwykonawstwo)

 • Montaż instalacji przeciwpożarowej CO2 na zasobnikach węgla

RONAL POLSKA  Sp. z o.o. Fabryka Felg Aluminiowych w Wałbrzychu


 • Malowanie stropów i ścian hali odlewni
 • Malowanie konstrukcji stalowych stropu
 • Mycie świetlików dachowych hali odlewni
 • Malowanie stropów hali obróbki mechanicznej “na ruchu”
 • Malowanie konstrukcji dachowych hali obróbki mechanicznej “na ruchu”
 • Mycie świetlików dachowych hali obróbki mechanicznej
 • Mycie zakurzonej konstrukcji stalowej stropu odlewni aluminium
 • Szklenie ścian płytami z poliwęglanu
 • Naprawa wypełnienia dylatacji stropu hal obróbki mechanicznej i odlewni
 • Naprawa żelbetowego stropu hali obróbki mechanicznej polegająca na iniekcji zarysowań żywicami epoksydowymi, reprofilacji ubytków zaprawami PCC, podparciu konstrukcjami stalowymi uszkodzonych elementów żelbetowych

Drukarnia WYKROTY (podwykonawstwo)

 • wykonanie powłok malarskich zabezpieczenia ogniowego

Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji “ELTUR WAPORE”

 • ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji wiaty magazynowej oraz stanu wymalowań antykorozyjnych