ALPIN SYSTEM

Specjalizujemy się w pracach wysokościowych i  opracowań analitycznych obiektów wysokościowych. Oczywiście realizujemy usługi dotyczące takich obiektów.

W swojej działalności opieramy się głównie o alpinistyczne technologie wykonywania robót na wysokości. Adaptując do warunków przemysłowych techniki alpinistyczne, jaskiniowe oraz ratownictwa górskiego, stworzyliśmy możliwość wykonawstwa prac wymagających uprzednio montażu skomplikowanych systemów rusztowań, lub wręcz niemożliwych do wykonania metodami konwencjonalnymi:
prace wysokościowe
malowanie kominów
malowanie elewacji
malowanie i prace antykorozyjne
mycie okien
uszczelnianie budynków wielkopłytowych
wycinka drzew

Podstawowe zalety naszej technologii to:

 • Tempo prowadzenia robót
 • Niższe koszty
 • Rezygnacja z montażu uciążliwych rusztowań
 • Wykonywanie prac bez konieczności wstrzymywania produkcji czy przerywania innych czynności budowlanych

Stosując techniki alpinistyczne wykonujemy zarówno prace budowlane jak i diagnozujemy obiekty wysokościowe.

Nasze usługi wykonują dwa niezależne wydziały:

1. ALPIN SYSTEM – Zakład Usług Wysokościowych:

Zakład Usług Wysokościowych istnieje od 1983r. W nowej, sprywatyzowanej strukturze funkcjonuje zaś od 1990r.
Zakład m.in. wykonuje:

 • Prace antykorozyjne i chemoodporne
 • Malowanie hal i innych obiektów przemysłowych, handlowych itp.
 • Montaż konstrukcji stalowych
 • Budowa wysokościowych systemów instalacji przeciwpożarowej, wentylacyjnej, zabezpieczeń antywłamaniowych, telewizji przemysłowej
 • Montaż systemów antenowych
 • Montaż reklam wysokościowych
 • Remonty konstrukcji z żelbetu (mosty, stropy, słupy, podpory)
 • Czyszczenie konstrukcji i budowli hydrostrugą, poprzez piaskowanie na sucho i mokro
 • Uszczelnianie złącz dylatacyjnych

2. ALPIN SYSTEM – Pracownia Analiz, Projektów Napraw i Modernizacji Obiektów Wysokościowych:

Pracownia Analiz, Projektów Napraw i modernizacji Obiektów Wysokościowych świadczy swoje usługi od 1996 roku.

Pracownia m.in. wykonuje:

 • ekspertyzy
 • projektuje nowe oraz opracowuje technologie napraw istniejących konstrukcji wysokościowych
 • inwentaryzujemy obiekty nieposiadające kompletnej dokumentacji.

Pracownia działa w oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi – m.in. Politechniką Wrocławską.

Wszystkie obiekty lustrowane są bezpośrednio – uprawniony personel wchodzi na obiekt, dokumentuje stan zdjęciami, wykonuje stosowne pomiary niezbędne do późniejszej analizy. Tworzona w ten sposób dokumentacja jest wiarygodna i rzetelna.