ALPIN SYSTEM PRACE I EKSPERTYZY WYSOKOŚCIOWE

Rok założenia 1990

Forma prawna funkcjonowania firmy:
ALPIN SYSTEM to przedsiębiorstwo prywatne powstałe po prywatyzacji jeleniogórskiego oddziału Zakładu Usług Wysokościowych TATERNIK we Wrocławiu j.g.u.  Nowe wyzwania natury ekonomicznej zmusiły nas do powołania jednostki zdolnej przy stosowaniu konkurencyjnych cen do wykonania robót wysokiej jakości i trwałości.


Firma zarejestrowana jest w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych UM Jelenia Góra pod pozycją JG 5359/90
REGON 003294634
jest płatnikiem podatku VAT - NIP 611-011-25-07


Działamy na terenie całego kraju, świadczymy usługi dla przemysłu i budownictwa.


Specjalizujemy się w wykonywaniu opracowań analitycznych obiektów wysokościowych oraz realizujemy usługi dotyczące takich obiektów.


W swojej działalności opieramy się głównie o alpinistyczne technologie wykonywania robót. Adaptując do warunków przemysłowych techniki alpinistyczne, jaskiniowe oraz ratownictwa górskiego, stworzyliśmy możliwość wykonawstwa prac wymagających uprzednio skomplikowanych systemów rusztowań lub wręcz niemożliwych do wykonania metodami konwencjonalnymi.


Podstawowe zalety naszej technologii to:

  • tempo prowadzenia robót
  • niższe koszty
  • rezygnacja z montażu uciążliwych rusztowań
  • wykonywanie prac bez potrzeby wstrzymywania produkcji czy przerywania innych czynności budowlanych.

Podstawą sukcesów naszej firmy jest nie tylko wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje personelu, ale również szerokie spektrum realizowanych zadań.
Dzięki elastyczności działania utrzymujemy się na dosyć specyficznym polskim rynku usług budowlanych.


Diagnozowanie wysokich obiektów realizowane poprzez Pracownię Analiz, Projektów Napraw i Modernizacji Obiektów Wysokościowych możliwe jest tylko technikami alpinistycznymi – z uwagi na olbrzymi koszt wykonania rusztowania tylko do czynności diagnostycznych.


Nasze opracowania tworzone są przy współpracy z ośrodkami naukowo dydaktycznymi np. Politechniką Wrocławską.